Tytuł artykułu: Współczynnik filtracji destruktu betonowego, jako gruntu antropogenicznego, oznaczany laboratoryjnie metodą stałogradientową

Autorzy: SAS, W., MACIOROWSKA, E.

Słowa kluczowe: współczynnik filtracji, grunt antropogeniczny, destrukt betonowy

Streszczenie: Warunki ekonomiczne oraz środowiskowe obecnie w dużym stopniu wpływają na zastosowanie w konstrukcjach ziemnych materiałów alternatywnych. Poważną barierą stosowania takich materiałów jest niewystarczająca znajomość ich właściwości fizycznych, mechanicznych oraz przepuszczalności, a także brak opisów tych właściwiości w literaturze. Dobrym przykładem zastosowania materiałów alternatywnych do budowy nasypów oraz wznoszenia konstrukcji nawierzchni drogowych jest materiał powstający podczas recyklingu destruktu betonowego, pochodzącego z rozbiórki obiektów budowlanych. Jednym z parametrów niezbędnych do praktycznego zastosowania tego materiału jest współczynnik filtracji, którego charakterystyka w literaturze jest niewystarczająco udokumentowana. W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań współczynnika filtracji, przeprowadzonych na gruncie antropogenicznym, o ciągłym uziarnieniu w zakresie 0–31,5 mm wraz z dyskusją uzyskanych rezultatów badań.

Cytowanie w stylu APA: Sas, W. & Maciorowska, E. (2012). Współczynnik filtracji destruktu betonowego, jako gruntu antropogenicznego, oznaczany laboratoryjnie metodą stałogradientową. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (4), 284-294.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sas & Maciorowska, 2012), następne powołania: (Sas & Maciorowska, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Sas, Wojciech, Ewa Maciorowska. "Współczynnik filtracji destruktu betonowego, jako gruntu antropogenicznego, oznaczany laboratoryjnie metodą stałogradientową." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 58 ser., vol. 21, nr 4, (2012): 284-294.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sas, & Maciorowska 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Sas_Maciorowska_2012_PNIKS, author={Sas, Wojciech and Maciorowska, Ewa}, title={Współczynnik filtracji destruktu betonowego, jako gruntu antropogenicznego, oznaczany laboratoryjnie metodą stałogradientową.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN58/A6/art6.pdf}, year={2012}, volume={21 (4)}, number={58}, pages={284-294}}

Pełny tekst PDF


Go Back